*/ ?>
Αρχική » Άρθρα για Σκύλους » Να κλείσουν τα παράνομα εκτροφεία!

Να κλείσουν τα παράνομα εκτροφεία!

Πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων δεν γνωρίζουν το φρικιαστικό «ταξίδι» που έκανε το κουταβάκι τους μέχρι να γίνει μέλος της οικογένειάς τους. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κρούσματα των παράνομων εκτροφείων ολοένα και αυξάνονται με αποτέλεσμα στα puppy mills να «βασιλεύει» η κτηνωδία και η αδιάκοπη αναπαραγωγή γενετικά «ελαττωματικών» κουταβιών με αυτοσκοπό το κέρδος.

Τα «Puppy Mills» ή αλλιώς τα παράνομα εκτροφεία είναι γνωστά για τις απάνθρωπες συνθήκες και την αδιάκοπη αναπαραγωγή γενετικά «ελαττωματικών» κουταβιών. Τα εν λόγω παράνομα εκτροφεία αυξάνουν τα κέρδη τους διατηρώντας στο ελάχιστο το λειτουργικό κόστος τους, εφόσον τα έξοδα για τη διατροφή και την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων είναι υποτυπώδη.
Είναι γεγονός ότι τα κουτάβια απομακρύνονται βίαια από τη μητέρα τους στην ηλικία των 5-8 εβδομάδων και εξάγονται με φορτηγά, πλοία και αεροπλάνα χωρίς νερό, εξαερισμό και πολύ συχνά χωρίς κλουβιά μεταφοράς, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να ξεψυχούν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Οι θηλυκοί σκύλοι ζευγαρώνουν σε κάθε τους οίστρο μέχρι ο ταλαιπωρήμενος οργανισμός τους να μην αντέχει άλλο την αναπαραγωγή. Φυσικά, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, τα θανατώνουν.
Δυστυχώς, οι ανυποψίαστοι φιλόζωοι που αγοράζουν τα κουτάβια από puppy mills, έρχονται αντιμέτωποι με τις μη ιάσιμες ασθένειες που φέρουν τα άτυχα αυτά ζώα και φυσικά τα σοβαρά ψυχολογικά τους προβλήματα (είναι φοβικά και μη κοινωνικοποιημένα).
Το katoikidio.gr σας προτρέπει να υιοθετήσετε ένα από τα χιλιάδες αδέσποτα ζώα που δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και έρχονται αντιμέτωπα με την υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, την πείνα, τη δίψα αλλά και τη νοσηρότητα κάποιων αδίστακτων ανθρώπων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μια συγκεκριμένη ράτσα που δεν υπάρχει σε κάποιο καταφύγιο ζώων, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα εκτροφείο που τηρεί όλες τις προδιαγραφές.
Τέλος, παραθέτουμε το άρθρο 6  σχετικά με την Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς, όπως προέκυψε ύστερα από τη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με άδεια που εκδίδεται από την Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας στην οποία έχει την κατοικία, ή την έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ 137 Α). Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του Ν. 604/ 1977 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α΄). Οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, στις δε εγκαταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή εμπορίας, τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλειας, παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης και για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται μητρώα.
2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, μπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.
3. Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των επτά εβδομάδων.
4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας των ζώων συντροφιάς, ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας, και του αναγκαίου εξοπλισμού ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.